Bogăţia poate constitui un obstacol în drumul nostru spre Împărăţia Cerurilor

La 8 decembrie 2013, Înaltpreasfinţitul Petru, Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor, a oficiat, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi, Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie la Paraclisul Universităţii Tehnice de Stat din Moldova (preot Nicolae Creţu).

În cuvântul de învăţătură, rostit după Sfânta Slujbă, Înaltpreasfinţitul Petru a tâlcuit Evanghelia din Duminica a 30-a după Rusalii, parabola dregătorului bogat.

Între altele, Întâistătătorul Mitropoliei Basarabiei a spus: „În duminica a doua din Postul Naşterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos suntem invitaţi să medităm asupra parabolei dregătorului bogat. Evanghelia ne vorbeşte despre un om bogat care s-a apropiat de Mântuitorul Iisus Hristos şi l-a întrebat cum să moştenească viaţa veşnică. După ce a constat că bogatul din tinereţile sale era evlavios, respectă poruncile lui Dumnezeu, i-a zis să vândă toate ale sale şi să-i urmeze Lui. La auzul acestor cuvinte, bogatul s-a întristat. Şi Evanghelia ne spune care era motivul întristării sale: pentru că era bogat. Văzându-l întristat, Iisus a zis ucenicilor săi: „Cât de greu vor intra cei ce au averi în Împărăţia lui Dumnezeu! Că mai lesne este a trece cămila prin urechile acului decât să intre bogatul în Împărăţia lui Dumnezeu”. Prin aceste cuvinte, Mântuitorul arată că bogăţia poate constitui un obstacol în drumul nostru spre Împărăţia Cerurilor. Ataşamentul în exces de cele materiale reprezintă o piedică de a ne apropia de Dumnezeu. Acest om bogat avea în inima sa un idol ascuns – bogăţia. De aceea s-a întristat bogatul când i-a zis Mântuitorul să vândă averea sa. Pentru a renunţa la avere, el trebuia să demoleze idolul din inima lui. Acest lucru l-a pus pe gânduri şi i-a adus tristeţea.

În general, să nu se înţeleagă că Biserica este împotriva bogăţiilor şi că ar încuraja sărăcia. Nu. Ea avertizează că bogăţiile pot constitui un obstacol în creşterea noastră spirituală. Şi dimpotrivă, bogăţia poate servi un mijloc de apropiere de Dumnezeu, dacă prin intermediul ei ne apropiem de semenii noştri. Bogăţia poate constitui un zid de separare de Dumnezeu şi de semeni, dar şi o punte de legătură cu semenii noştri şi cu Dumnezeu. Noi decidem rostul bogăţiei – va fi zid sau punte. Aşadar, ataşamentul faţă de cele materiale strică relaţiile cu semenii noştri şi ne îndepărtează de Dumnezeu. Dorinţa de a avea mai mult, întunecă mintea şi strică relaţiile cu semenii şi cu Dumnezeu. De această stare vrea să ne ferească Dumnezeu.

[IPS Mitropolit si Exarh Petru la Paraclisul Universitatii Tehnice 8 decembrie 2013_2] „Îndemnul „Vino şi urmează Mie” adresat omului bogat, ne este adresat şi nouă. Urmarea lui Hristos înseamnă să luptăm cu păcatele noastre, să înmulţim virtuţile, să ne spovedim, să ne împărtăşim cu Sfintele Taine, să ne rugăm, să postim, să înmulţim faptele de milostenie, să fim înţelegători şi iubitori cu semenii noştri, să frecventăm biserica în duminici şi sărbători, cu alte cuvinte să trăim după voia lui Dumnezeu, respectând poruncile Sale. Făcând aşa sufletele noastre se vor umplea de Lumină Sfântă şi ne vom asemăna cu sfinţii”.

„În mod special, în această perioadă de urcuş spiritual spre sărbătoarea Crăciunului, să rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne întărească în lupta noastră cu ispitele şi păcatele, ca având sufletele luminate să ne bucurăm de Lumina Sfântă a Naşterii Pruncului Iisus”, a îndemnat Înaltpreasfinţitul Mitropolit şi Exarh Petru.

După Sfânta Slujbă, soborul de preoţi a înălţat un Te-Deum de mulţumire pentru binefacerile revărsate de Bunul Dumnezeu asupra profesorilor şi studenţilor de la Universitatea Tehnică de Stat din Moldova.

Părintele Nicolae i-a vorbit Înaltpreasfinţitului Petru despre activitatea misionară pe care o desfăşoară în cadrul comunităţii: lecţii de catehizare pentru maturi, şcoala duminicală pentru copii, organizarea unei biblioteci parohiale, prezentând şi proiectele de viitor pentru tinerii de la Universitatea Tehnică.

Întâistătătorul Mitropoliei Basarabiei a apreciat activitatea părintelui Nicolae, dorindu-i ca osteneala sa să se încununeze cu multe roade duhovniceşti, subliniind că „fiecare slujitor este chemat să lucreze, cu timp şi fără timp, în grădina Domnului”.

Sursa: http://www.mitropoliabasarabiei.md