Preotul paroh

 

20-08-2014Accesări:3Vizitatori unici:1

CURRICULUM-VITAE

Creţu Nicolae

 

Date personale

Data şi locul naşterii: 26 octombrie 1981, Sălcuţa/Căuşeni/R.Moldova

Starea civilă: căsătorit, 4 copii

Naţionalitate: Republica Moldova 

Nr. Telefon: 068023999

Limba nativă: româna

Limbi străine vorbite: rusa, franceza, engleza

Cunoştinţe P.C : Operare Windows, Office etc.

Studii

1997–2000:
Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu”, Călăraşi / R. Moldova.

2000-2004:
Facultatea de Teologie Litere, Universitatea „Valahia” din Târgovişte.
Lucrarea de licenţă susţinută în cadrul Catedrei de Teologie Sistematică – Formare Duhovnicească, sub coordonarea Pr. Lect. Univ. Dr. Comşa Petre, cu titlul: Scopul vieţii creştine după Sfântul Serafim de Sarov.

2004 – 2006:
Master – Doctrină şi Cultură, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian”, Universitatea Bucureşti.
Disertaţia susţinută în cadrul Catedrei de Teologie Sistematică, sub coordonarea Pr. Prof. Univ. Dr. Ştefan Sandu, cu titlul: Hristologia arhimandritului Sofronie Saharov.

2006 – 2012:
Doctorand, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian”, Universitatea Bucureşti.
Teza de doctorat susţinută la data de 24 ianuarie 2012, în cadrul Şcolii Doctorale din cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, sub coordonarea Pr. Prof. Univ. Dr. Ştefan Sandu, cu titlul Persoana lui Hristos în opera arhimandritului Sofronie (Saharov), cu calificativul „Foarte bine”. 

Activitatea profesională

2006 – până în prezent
Profesor de Educaţie moral-spirituală la Liceul Teoretic Român Englez „Ion Creangă” din municipiul Chişinău.
2014 – consilier pe misiune, pastorație și asistență socială al Mitropoliei Basarabiei.
2013 - până în prezent preot paroh al Parohiei Ortodoxe Române Sf. Ier. Grigorie Palama din mun. Chișinău.
2008–2013 preot slujitor la Paraclisul „Sfinţii Trei Ierarhi” din municipiul Chişinău.
2010 – formator republican şi municipal desemnat de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, pentru implementarea religiei ca disciplină şcolară.

Listă de publicaţii:

 • Criza ecologică. Repere teologice, în Misionarul, nr. 7/2006, p. 5, Chişinău.
 • Secularizarea şi efectele ei în viaţa Bisericii, în Misionarul, nr. 7/2006,  p. 5.
 • Rolul icoanei în Ortodoxie, în Misionarul, nr. 8/2006,  p. 5.
 • Chenoza şi dimensiunea ei hristo-trinitară în teologia arhimandritului Sofronie Saharov, în Luminătorul, nr. 4/2006, Chişinău, p. 15-23.
 • Omul îndumnezeit şi iluzia supraomului, în Misionarul, nr. 8/2007,  p. 8.
 • Rugăciunea din sufletul copilului, în Misionarul, nr. 1/2007,p. 4
 • Formarea teologică şi conştiinţa dogmatică a arhimandritului Sofronie (Saharov), în Luminătorul, nr. 3, p. 50-64, continuare în numărul 4
 • Personalitatea Sfântului Grigorie Teologul, în Luminătorul, nr. 4, 2009.
 • Rugăciunea din Ghetsimani – model de existenţă personală întru asemănarea lui Hristos, în revista Biserica Ortodoxă, nr. 2, 2012.

Lista de traduceri

din limba rusă:

 • Sf. Luca al Crimeii, Predici, în colaborare cu Adrian Tănăsescu-Vlas, Editura Sophia, Bucureşti, 2010
 • Pr. Valentin Mordasov, Învăţături şi întâmplări minunate, Editura Sophia, Bucureşti, 2011.
 • Arhiep. Vasili Krivoşein, Biserica sobornicească. Texte ecleziologice, Ed. Sophia, 2012.
 • Arhimandritul Lazăr, Către sufletul împovărat de duhul întristării, Editura Sophia, 2012
 • Idem, Despre bolile tainice ale sufletului, editura Sophia, 2012
 • T. L. Şişova, Probleme şi dificultăţi în educarea copiilor. Îndrumar pentru părinţi, Editura Sophia, 2012            
 • Irina Medvedeva, Tatiana Şişova, PĂRINŢI ŞI COPII. CONFLICT ŞI UNIUNE, în curs de apariţie la editura Sophia.
 • arhim. Rafail (Karelin), Drumul spre cunoasterea de sine. Convorbiri despre viața duhovnicească, Editura Sophia,  2012. 

Premii

 • Premiul I, Olimpiada Naţională de Istorie, mai 1998, Chişinău.
 • Premiul II, Olimpiada Naţională de Istorie, mai 1999, Chişinău.
 • Menţiune, Olimpiada Naţională de Istorie, mai 2000, Chişinău.
 • Bursier al Fondului de binefacere şi de susţinere a tinerelor talente Brânduşele speranţei (1999-2000).
 • Premiul III, Concursul Radiofonic „Vreau să ştiu” – „Mihail Kogălniceanu – viaţa şi opera”, aprilie 2000, Chişinău

Participări la conferințe și seminarii etc.

 • Seminarul instructiv-educativ ”Depresiile și suicidul” organizat de Colegiul Politehnic din Chișinău la data de 15 noiembrie 2012
 • Conferința internațională Educația din perspectiva valorilor 4-5 octombrie 2013, Atelierul Educația din perspectiva idealului național, discursul Școala duminicală ortodoxă pentru copii, izvor de educație, model de formare morală și mijloc de desăvârșire creștină
 • Seminar Metodologic Republican, Şcoala şi Biserica: parteneriat pentru educaţie”. Ediţia a III-a, 15-16 august, organizat de Institutul de Științe ale Educației, participant la MASĂ ROTUNDĂ: Practici de succes în promovarea educației religioase.

   Ultima actualizare:  03-10-2016 22:31:38