Consiliul parohial

 

20-08-2014Accesări:3Vizitatori unici:1

Consiliul parohial al Comunității religioase Parohia Ortodoxă Română este format din 10 membri. Face parte de drept din consiliul parohial, cu vot deli­berativ, preotul paroh ca preşedinte al consiliului parohial. Membrii consiliului parohial se aleg pe un termen de patru ani. Ei sunt onorifici şi pot fi realeşi. Pentru activitate potrivnică Comunităţii religioase, membrii consiliului parohial pot fi revocaţi de către Adunarea parohială care i-a ales. Consiliul parohial alege dintre membrii adunării parohiale respective pe delegatul pentru reprezentare în faţa cultului religios alegerea membrilor Adunării Eparhiale din circumscripţia respectivă. Consiliul parohial ia hotărâri valabile cu votul majorităţii membrilor săi. Şedinţele consiliului parohial sunt prezidate de preotul paroh.


   Ultima actualizare:  14-10-2014 12:34:32